08-559 260 20

Erfarna IT-konsulter

Experter och specialister
Microsoft Office-Konsulter
Excel, Access, Outlook, Teams, Sharepoint, PowerBI & PowerApps

Specialistkonsulter
Agil kravhantering, test och kvalitetssäkring

Konsultbolag
Automatisera, digitalisera och effektiviseraing.
Förändringsarbete
Förändringsledning och förändringsarbete i IT-intensiva organisationer och företag
Systemutveckling
Specialister inom systemutveckling
IT-arkitektur systemutveckling
IT-arkitektur och systemutveckling inom .NET som även har byggt upp en stark kompetens inom Artificiell Intelligens och Microsoft Azure
Agila experter och IT-styrning
Organisation- och verksamhetsutvecklare med expertis inom agila metoder och IT-styrning
Javautveckling
Specialister inom javautveckling

Stockholm

08-559 260 20

info@konsulter.se